Į pagrindinį turinį 
Svetainėje naudojami tik būtini slapukai užtikrinantys svetainės veikimą.  Gerai

Paslaugos šeimai


Psichosocialinės pagalbos koordinavimas

Psichosocialinės pagalbos koordinavimo paslauga teikiama, įvertinus, jog pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos paslaugos šeimai (švietimo pagalbos, socialinės) yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko poreikių. Paslauga atliekama tiek Centro viduje telkiant specialistus, tiek išorėje organizuojant atvejo aptarimus ir jungiant skirtingas aplinkas, kuriose funkcionuoja vaikas. Paslaugos teikimo laikotarpis – ne mažiau 6 mėn.

Tėvų (atvejų aptarimų/palaikymo) grupė

Tėvų grupės programa skirta tėvams, auginantiems emocijų ir elgesio sutrikimų ar sunkumų turinčius vaikus. Grupė tikslas – saugioje ir palaikančioje aplinkoje aptarti iššūkių keliančius vaikų auklėjimo atvejus, kartu su kitais grupės dalyviais siekiant rasti atsakymus į kylančius klausimus. Grupinėje veikloje remiamasi Pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos (TBRI) metodais, padedančiais stiprinti saugaus ryšio su vaiku kūrimą. Užsiėmimuose suteikiama žinių apie vaikų raidos ir elgesio ypatumus, mokoma vaiko jausmų bei elgesio supratimo ir valdymo, tinkamų reagavimo būdų, ugdomas gebėjimas reflektuoti, skatinamas kritinis mąstymas, teikiamas emocinis palaikymas bei siekiama geriau pažinti elgesio bei emocinių sutrikimų ir/ar sunkumų turinčius vaikus.

Šeimų stovykla

Stovykla skirta tėvams (globėjams/rūpintojams), auginantiems emocijų ir elgesio sutrikimų ar sunkumų turinčius vaikus. Stovykla sudaryta tiek iš teorinių paskaitų, apie elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, tiek iš praktinių užsiėmimų kartu su vaikais. Užsiėmimų metu orientuojamasi į ryšio kūrimo, įgalinimo (fiziologinių ir aplinkos pritaikymo strategijų) ir elgesio korekcijos principus, daug dėmesio skiriant ryšio puoselėjimui bei būvimo šalia svarbai.