Į pagrindinį turinį 
Svetainėje naudojami tik būtini slapukai užtikrinantys svetainės veikimą.  Gerai

INTENSYVIOS PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA


INTENSYVIOS PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA

Programos aprašymas

2 metų trukmės programa skirta 9-11 metų vaikams, kuriems dėl socialinių, emocinių ar elgesio sunkumų gali reikėti specialios aplinkos, mokymosi sąlygų bei personalo, kad galėtų sėkmingai mokytis ir dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Dažnai šie vaikai yra išgyvenę sudėtingas traumuojančias patirtis ankstyvoje vaikystėje, dažnai šios traumos yra susijusios su artimiausiais suaugusiais, kuriais vaikai pasitikėjo. Dėl tokios savo patirties šie vaikai demonstruoja nerimą keliantį elgesį, sukelia sunkumus su jais dirbantiems žmonėms ir būna atstumti – „išmesti“ iš mokyklų, būrelių, draugų rato. Šie vaikai dažnai patiria, kad suaugusieji negali jiems padėti, nežino, kaip „susitvarkyti“, o tai sukelia dar daugiau nerimo ir sumaišties, o iš jos ir netinkamas vaikų elgesys: agresija, daiktų gadinimas, seksualizuotas elgesys, savęs žalojimas ir kiti.

Šis darbo modelis integruoja akademinę, socialinę ir terapinę sritis ir specialistai glaudžiai bendradarbiaudami padeda vaikams mokytis ir spręsti socialinius ir emocinius sunkumus. Kai kartu dirba terapeutai ir mokytojai, tuomet galima numatyti jų poreikius ir atrasti būdus, kaip geriausiai pateikti mokymosi turinį, kokias užduotis skirti, taikyti skirtingus būdus, tiek individualų, tiek grupės darbą.

Programos tikslai:

  •  sudaryti vaikams tokias mokymosi sąlygas, kur jie galėtų pajusti sėkmę ir iš naujo atrasti mokymosi džiaugsmą, pajustų, kad jie gali mokytis.
  •  sukurti vaikams stabilią aplinką, kurioje jie jaustųsi saugūs, ir suteikti globojantį ir skatinantį terapinį patyrimą.
  •  padėti vaikams geriau suprasti save ir kitus, pasitikėti savimi ir kitais, išmokti valdyti ir reguliuoti elgesį ir emocijas, mokytis išreikšti savo poreikius tinkamu būdu, didinti psichologinį atsparumą ir gebėjimą tvarkytis su nerimą ir stresą keliančiomis situacijomis.

Turinys

Vienu metu paslauga gali būti teikiama 6 vaikams. Priimami vaikai, kuriems yra paskirtas namų mokymas dėl elgesio ir/ar emocinių sutrikimų. Vaikai „Intensyvios psichosocialinės reabilitacijos“ programą lanko kasdien nuo pirmadienio iki ketvirtadienio (9-15 val.). Vaikų dienotvarkė sudėliota taip, kad būtų skirtas laikas ir jų mokymuisi, ir žaidimui, ir terapiniam darbui, pavalgymui, laikui lauke ir socialinių įgūdžių ugdymui kasdienėse interakcijose. Šioje struktūruotoje ir suplanuotoje grupės veikloje atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualius poreikius. Tai svarbu, kad vaikai jaustųsi emociškai „išlaikyti“ ir suprasti.

Kiekvienam vaikui atliekamas psichodiagnostinis ir bendro funkcionavimo vertinimas ir sudaromas Pagalbos planas. Siekiama, kad kiekvieno vaiko specifiniai poreikiai būtų atliepti – tiek akademiniai, tiek socialiniai ir terapiniai. Planas sudaromas ir peržiūrimas kartu su vaikais ir jų tėvais/globėjais. Kiekvienas vaikas nuo pirmos dienos turi jam priskirtą SAVĄ asmenį, mokytoją, terapeutą, kurių atsakomybė yra reguliariai susitikti ir planuoti bei vykdyti vaiko Pagalbos planą.

Darbas su tėvais/globėjais ir kitomis vaiko aplinkomis

Siekiant padėti vaikams labai svarbu, kad tuos pačius principus ir metodus taikytų visi su vaiku dirbantys ir kontaktuojantys asmenys, todėl programoje kiekvieną savaitę kontaktuojama su vaiko tėvais/ globėjais, kas 6 savaites aptariamas psichosocialinės reabilitacijos planas ir į jo įgyvendinimą įtraukiami visi vaiko aplinkoje esantys asmenys, taip pat vykdomos konsultacijos, mokymai, kad tiek tėvai/globėjai, tiek kiti su vaiku dirbantys asmenys geriau suprastų vaiko sunkumus, poreikius ir galimus pagalbos būdus.

Darbas su mokykla

Mokytojai ir socialinis pedagogas reguliariai bendrauja su vaikų mokyklomis, konsultuojasi su specialiaisiais pedagogais, renka ir sistemina informaciją apie vaiko gebėjimus, stiprybes ir silpnybes, tuo remiantis pritaiko ir individualizuoja mokymų turinį, kartu su vaiku dirbančia komanda parengia vaiko integracijos į mokyklą planą. Visa surinkta informacija perduodama mokykloms į kurias po dviejų metų programos vaikai sugrįš mokytis.