Į pagrindinį turinį 
Svetainėje naudojami tik būtini slapukai užtikrinantys svetainės veikimą.  Gerai

Kuo remiamės

Terapinio ugdymo centras „Aplink“ dirba pagal Pasitikėjimų grįstų santykių intervencijos (angl., Trust-Based Relational Intervention, TBRI) metodus. Pasitikėjimu grįstų santykių intervencija– tai prieraišumu ir žiniomis apie traumą grįsta intervencija, sukurta siekiant patenkinti kompleksinių sutrikimų turinčių, pažeidžiamų vaikų poreikius sukuriant su jais individualų ryšį. TBRI metodika remiasi trimis pagrindiniais principais:

  1. Ryšio kūrimas – santykio su vaiku mezgimas naudojant įsitraukimo ir dėmėsingo įsisąmoninimo (angl. Mindfulness) strategijas.
  2. Įgalinimas – vaiko fiziologinių ir aplinkos pritaikymo poreikių patenkinimas.
  3. Elgesio koregavimas – proaktyvus socialinių įgūdžių mokymas ir tinkamas reagavimas į iššūkių keliantį netinkamą vaikų elgesį.

Plačiau apie tai galite susipažinti - čia.

Centre bendradarbiaujame bei semiamės patirties iš Jungtinėje Karalystėje esančios Mulberry Bush mokyklos. Mulberry Bush dirba su nepalankiomis sąlygomis augančiais vaikais – patyrusiais traumą, smurtą, nepriežiūrą ir pan.. Jų misija – reintegruoti vaikus į vietinę bendruomenę, suteikiant vaikams socialinį, emocinį, edukacinį ugdymą, tokiu būdu siekiant juos vėl kadanors grąžinti į jų šeimą. Mulberry Bush remiasi psichodinaminiu požiūriu, palaiko refleksijas skatinančią kultūrą (sudėtingų atvejų aptarimai, bendruomenės susitikimai) ir skatina bendradarbiavimą (kolegos palaiko vienas kitą, niekas nepaliekamas vienas). Šiuos principus pritaikome ir Terapinio ugdymo centre „Aplink“.

„Per santykius mes sužalojami – ir per santykius galime išgyti“ – Mulberry Bush.

 


Vilniaus miesto savivaldybė