Į pagrindinį turinį 
Svetainėje naudojami tik būtini slapukai užtikrinantys svetainės veikimą.  Gerai

Istorija

 

Ilgametė darbo su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sunkumų bei sutrikimų, patyrusiais psichologines traumas, globojamais vaikais parodė, kad kai kuriems vaikams dabartinė esama Lietuvoje pagalbos sistema nėra efektyvi. Juos globojantys tėvai/globėjai perdega, dažnai keičiasi gyvenamoji vieta ir globėjas, tokie vaikai nepajėgūs mokytis klasėje, neretai keičia ugdymo įstaigas, yra šalinami iš jų. Šie vaikai dažnai nutraukia specialistų pagalbą, nėra motyvuoti pagalbai, o medikamentinis gydymas nėra indikuotinas arba neįmanomas užtikrinti. Dėl savireguliacijos gebėjimų trūkumų jie pradeda reguliuotis vartodami psichoaktyvias medžiagas, atsiduria gatvėje, įsitraukia į nusikalstamą veiklą, atsiduria socializacijos centre, vėliau įkalinimo įstaigose.

Supratus, jog įprasti auklėjimo ir drausminimo būdai šiems vaikams nėra tinkami, nes ne tik nepadeda, o kartais net pablogina vaiko elgesį bei sugriauna ryšį su suaugusiuoju, pradėta gilintis į kitų šalių patirtis, nagrinėta mokslinė ir kita literatūra, patirties pasisemta užsienyje – Vokietijoje, Anglijoje, kur daugiau nei 70 metų sėkmingai veikia Terapiniai centrai ir Terapinės mokyklos vaikams.

Vilniaus miesto savivaldybės finansavimu, 2019 m. sausio 2 d. duris atvėrė Vilniaus vaikų socialinės globos namų „Gilė“ padalinys – Psichosocialinės reabilitacijos centras (toliau – Centras), skirtas vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, išgyvenantiems skaudžias patirtis, patyrusiems smurtą, nepriežiūrą, vienkartines ar sudėtines psichologines traumas, netekusiems tėvų globos, turintiems prieraišumo sunkumų, išgyvenantiems krizę.

Paslaugos Centre buvo teikiamos 8 vaikams, gyvenantiems trijuose Vilniaus vaikų socialinės globos namuose. Programoje vaikai ir globėjai dalyvavo iki 2020 m. birželio 30 d.

2020 – 2021 m. Centrą lankė vaikai ne tik iš vaikų socialinės globos namų, bet ir gyvenantys šeimose. Pandemijos laikotarpiu daugiausia paslaugos vaikams buvo organizuojamos nuotoliu, todėl daugiau dėmesio skirta tėvų emociniam palaikymui ir konsultavimui, tarpininkavimui ir vaiko poreikių atstovavimui padedant rasti vaikui ugdymo įstaigas, teikiant komandines supervizijas bei atvejų aptarimus darbuotojų ir specialistų, dirbančių su šiais vaikais, komandomis. Daugiau dėmesio skyrėme organizuodami „aplinkų sujungimo“ susitikimus, kuomet susirenka visi su vaiku susiję asmenys ir kalbasi apie vaiko problemas ir siekia vienodai jas suprasti, kad galėtų kelti tuos pačius adekvačius tikslus.

Centre vykdomos programos efektyvumas matuojamas atliekant vaikų funkcionavimo vertinimą. Funkcionavimas vertintas  4-iose srityse: prieraišumas, savęs ir kitų saugojimas, bendravimo įgūdžiai, dalyvavimas ir įsitraukimas į bendruomenę. Sritys skirstomos į elementus: gebėjimas žaisti, kurti santykius, saugiai elgtis su savimi ir kitais, paprašyti pagalbos ir ja pasinaudoti, reflektuoti ir išsakyti savo jausmus, o ne juos išreikšti veiksmais, tinkamai funkcionuoti grupėje, rūpintis savimi ir aplinka, sąmoningumas ir savivertė, gebėjimas sėkmingai mokytis, būti bendruomenės dalimi. Per vienerius metus, vieno elgesio ir emocijų sutrikimų turinčio vaiko funkcionavimas pagerėjo vidutiniškai 17 procentų.

Darbo patirtis parodė, kad elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams yra sudėtinga tranzicija iš vienos aplinkos į kitą, po pamokų į psichosocialinę reabilitaciją jie atvykdavo pavargę, sudirgę. Galime prognozuoti, kad dalis šių vaikų vis tiek „iškris“ iš mokymosi sistemos, jeigu ji nebus pritaikyta integruoti ir dirbti būtent su tokiais vaikais.

Plėsdami paslaugas ir kurdami Intensyvios psichosocialinės reabilitacijos su mokymusi paslauga, norėtume išbandyti terapinius mokymo metodus, kad vėliau galėtume juos skleisti mokykloms. Turėdami vaikus Centre ilgesnį laiką, tikimės dar daugiau pagerinti jų funkcionavimo rodiklius, padėti jiems stabilizuotis, integruoti išmoktus dalykus, kas vėliau padėtų jiems geriau adaptuotis mokyklose.

Darbas su tėvais, globėjais bei specialistų, kurie dirba su šiais vaikais, komandomis, visuomenės švietimas pasirodė prasmingas, ypač pandemijos metu. Visų susijusių šalių Aplink vaiką sukvietimas siekiant suvienodinti vaiko problemos supratimą, susiderinti dėl keliamų tikslų bei veiksmų atrodė vienas pagrindinių bazinių dalykų norint padėti šiems vaikams ir jų šeimoms. Todėl numatyta plėsti paslaugas įkuriant atskirą Konsultacijų ir mokymo padalinį šalia intensyvių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų.

2021m. kovo 31d. Vilniaus miesto Taryba pritarė naujo VšĮ Terapinio ugdymo centro „Aplink“ įkūrimui.

2021 m. gegužės 7 d. įregistruota VŠĮ Terapinio ugdymo centras „Aplink“, kuris specializuojasi darbe su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais bei jų šeimomis, dirba turėdamas aiškų teorinį ir mokslinį į traumą orientuotą pagrindą, psichodinaminį požiūrį bei remiasi Aplinkos terapijos metodais. Tai pirmoji tokia įstaiga Lietuvoje.

Po intensyvaus pasiruošimo 2021m. rugsėjo 1d. Centras atvėrė duris 6 vaikams Intensyvios psichosocialinės reabilitacijos programoje su ugdymo paslauga, o arčiau miesto centro įsikūrė naujas padalinys - Konsultavimo ir mokymo programa, skirta Vilniaus miesto vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, jų šeimoms, specialistams, visuomenei.

Viešosios įstaigos Terapinio ugdymo centro „Aplink“ vertybės ir darbo principai:

  • A – Aplinkos terapija
  • P – Prieraišumas
  • L – (pa)Laikymas
  • I – Individualus požiūris
  • N – Nuotykiai
  • K – Komandinis darbas


Vilniaus miesto savivaldybė