Į pagrindinį turinį 
Svetainėje naudojami tik būtini slapukai užtikrinantys svetainės veikimą.  Gerai

Praūžė terapinės šeimų stovyklos!
Birželio mėnesį Terapinio ugdymo centre praūžė šeimų stovyklos!

Stovyklų metų vaikai ir jų tėvai stiprino tarpusavio ryšį įvairių sensorinių, fizinių, terapinių veiklų metu. Vaikai ir tėvai lydėjo vienas kitą kneipo taku, kartu dalyvavo dailės, šokio-judesio, muzikos terapijose, užsiėmė įvairiomis kūrybinėmis ir fizinėmis veiklomis bei mėgavosi laisvu žaidimu. Daug dėmesio buvo skiriama ne tik vaikų, bet ir tėvų įgalinimui - tėvai gilino žinias apie prieraišumą, poreikius, mentalizaciją, sensorinius ypatumus ir TBRI (Pasitikėjimu grįstų santykių intervencijos) požiūrį, kuriuo vadovaujasi ir pats centras. Padedami specialistų, tėvai stengėsi suvokti, kas gali slypėti už vaiko elgesio - pastebėti dirgiklius, suprasti ir atliepti vaiko poreikius.
Stovyklų dalyvai buvo skatinami reflektuoti apie savo patirtis, atpažinti ir įvardinti savo emocijas, atsižvelgti į specialistų įžvalgas.

Dėkojame stovyklose dalyvavusiems vaikams ir tėvams už auginantį ir jautrų kartu praleistą laiką!

Stovykla buvo dalinai finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Programai įgyvendinti skirta 3340 eur.

 

 


Vilniaus miesto savivaldybė