Į pagrindinį turinį 
Svetainėje naudojami tik būtini slapukai užtikrinantys svetainės veikimą.  Gerai

“Vasaros stovyklos”
Džiaugiamės, jog ir šiemet turime galimybę prisidėti prie elgesio ir emocinių sunkumų patiriančių vaikų vasaros poilsio organizavimo.
Birželio mėnesį įvyks dvi stovyklos, jų aprašymus rasite žemiau.
Stovykla pilnai finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. Programai įgyvendinti skirta 3700 eur.

DIENINĖ VASAROS STOVYKLA

Stovyklos metu bus organizuojamos įvairios veiklos: vyks socialinių įgūdžių stiprinimo, dailės ir muzikos terapijų užsiėmimai, sensorinės ir kūrybinės veiklos, eksperimentai ir judrūs žaidimai.

KAM SKIRTA: 9-11 metų vaikams, patiriantiems elgesio ir emocinių sunkumų.
DALYVIŲ SKAIČIUS: 8 vaikai
KUR VYKS:  Svajonių g. 56, Vilnius;
KADA VYKS:
        I pamaina: Birželio 12-14 d. nuo 09.30 val. iki 15.30 val. VIETŲ NĖRA
       II pamaina: Birželio 20-23 d. nuo 09.30 val. iki 15.30 val.  

Nuoroda registracijai į stovyklą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABfhPNUBHfxR-429AJVO0STy8-Dt3Wcz-FaBg8Vf2UdLDeA/viewform?usp=sf_link

ŠEIMŲ STOVYKLA

Kvietimas skirtas tėvams (globėjams/rūpintojams), auginantiems 9-11 m. elgesio ir emocinių sunkumų turintį vaiką. Į stovyklą kviečiamas vaikas ir vienas iš tėvų (globėjų/rūpintojų). Pirmąją stovyklos dieną atvykstama be vaikų. Ši diena bus skirta teorijai ir susipažinimui su TBRI metodu (pasitikėjimu grįstų santykių intervencija). Likusias dvi dienas tėvai atvyksta kartu su vaikais.

KUR VYKS: Svajonių g. 56, Vilnius.
KADA VYKS: Birželio 27-29 dienomis, nuo 09.30 iki 16.00.
DALYVIŲ SKAIČIUS: 8 vaikai ir 8 tėvai (globėjai/rūpintojai).
VEIKLA STOVYKLOS METU:

- Įdomios paskaitos tėvams (globėjams/rūpintojams) apie elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, ryšio kūrimo principus (dėmesingo įsisąmonimo ir ryšio kūrimo strategijų), įgalinimo principus (fiziologinių ir aplinkos pritaikymo strategijų), elgesio korekcijos principus bei svarbą būti šalia.

- praktinės veiklos kartu su vaiku, skirtos stiprinti ir puoselėti ryšį.

REGISTRACIJA Į STOVYKLĄ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCKXojPRGD-zN4jc4n7bUc7W5Ef7Vemh2FVmSOqIcrgymB3w/viewform?usp=sf_link

Dėl platesnės informacijos kreiptis el.paštu: simona.vastakiene@tuc.lt arba telefonu +370 60251721


Vilniaus miesto savivaldybė